Socha Panny Marie ozdobila hrad

 

Vstupní prostor Hradu Litoměřice již několik dní zdobí zajímavý originál pozdně barokní sochy Panny Marie Immaculaty. Instalován zde byl po provedení důležitých restaurátorských pracích.

„O umístění jsme se rozhodli po diskuzi s Národním památkovým ústavem Ústí nad Labem. Cílem bylo zatraktivnit vstupní část hradu,“ sdělila Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu.

Socha původně stála v Pekařské ulici. Poté byla nahrazena kopií, kterou vytvořili akademičtí sochaři Libor Pisklák a Jakub Vlček. Originál sochy byl několik let v ateliéru Libora Piskláka. Až letos město Litoměřice vyčlenilo finanční prostředky na jeho konzervaci, retušování, výrobu podstavce a vlastní přesun. Práce trvaly dva měsíce.

Socha Panny Marie Immaculaty pochází z roku 1741. Panna Marie má sepjaté ruce před tělem a stojí s pokrčenou pravou nohou na půlměsíci a drakovi. Po obou stranách členitého podstavce je jeden andílek, který vzhlíží k Marii.

Red

Red