O budoucnosti Labské stezky v Ústeckém kraji na krajské konferenci

 

Rozvoj turistické infrastruktury na Labské stezce v Ústeckém kraj byl hlavním tématem konference, která se uskutečnila na půdě krajského úřadu. Konala se v rámci projektu Turistika s výhledem. Celý program probíhá hlavně v Sasku, Českém Švýcarsku a v Českém středohoří. Cílem projektu je rozvíjet cestovní ruch, podpořit marketing a zvýšit návštěvnost Labské stezky a jejího okolí. Také má být doplněno značení Labské stezky, informační infrastruktura a další prvky, které zvýší bezpečnost cyklistů.

„Jsme krajem, který se pyšní jedinečnými přírodními lokalitami podél stezky, Českým středohořím s Portou Bohemicou a Českým Švýcarskem s Labskými pískovci. Rozvoj turistické infrastruktury na Labské stezce vzhledem k jejímu téměř dokončenému stavu chápeme zjednodušeně řečeno jako její vylepšování. Vylepšování navigačního značení, vylepšování pohodlí cyklistů na odpočívadlech, vylepšování bezpečnosti provozu na stezce,“ uvedl k projektu Turistika s výhledem krajský radní pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš. Cílem konference totiž bylo detailněji představit cíle projektu Turistika s výhledem, který bude realizován průběžně až do roku 2019. „Součástí projektu je i marketingová studie, která bude mapovat intenzitu a formu využívání a potřeby návštěvníků Labské stezky,“ dodal krajský radní Zdeněk Matouš. Během konference bylo možné navázat spolupráci se zástupci obcí, infocenter či poskytovatelů služeb cestovního ruchu na Labské stezce v Ústeckém kraji a společně tak v budoucnu co nejlépe rozvíjet tento významný turistický produkt turistického regionu Brána do Čech. Vylepšování nejkrásnějšího úseku stezky, která nás propojuje Ústecký kraj se sousedním Svobodným státem Sasko a činí tak náš region atraktivním pro zahraniční turisty.
Krajský radní Zdeněk Matouš na konferenci.

Red

Red