Osudy hradů Českého středohoří

OLYMPUS DIGITAL CAMERA SKALKA  Nevelké sídlo místních panských rodů, připomínané poprvé roku 1357, se bez větších peripetií dočkalo třicetileté války, kdy je zničili Švédové. Z trosek hradu postavili následně Hrzánové z Harasova novou zámeckou budovu, jejíž siluetu značně neobvyklým způsobem obohacuje stará hradní věž. V prostorách zámku jsou umístěny výstavy regionálních umělců a malá expozice hradů Českého středohoří. Přístup od: obec Vlastislav

Litýš 1LITÝŠ Založen Zikmundem z Vartemberka u vísky Kotelice někdy mezi lety 1423 a 1427, představoval hrad Litýš jednu z nejvýznamnějších protihusitských bašt na Litoměřicku. Po uklidnění poměrů fungoval až do třetiny 16. století jako správní centrum velkého panství, roku 1544 se však už uvádí jako pustý. Dochovaly se zbytky budov a velmi promyšlený fortifikační systém, přibližující Litýš paradoxně k Žižkovu Kalichu, jemuž za svého života tvořil protiváhu. Přístup od: osada Kotelice nebo Jeleč (červená TZ, „Zlatá stezka Zemí hradů“)

Více na:     www.ceskestredohori.info         www.hrady-ceskeho-stredohori.cz

Red

Red