Třebenice mají nového faráře Českobratrské církve evangelické

427a (1)

Třebenice – Od roku 1928 existuje v TřebenicíchSbor Českobratrské církve evangelické. Již před tím byly kazatelské stanice v Lovosicích, v Libochovicích a právě také v Třebenicích. V posledních letech po odchodu faráře Štěpána Brodského v září 2010 bylo až do nedávna místo neobsazeno. Dne 8. prosince byl v Třebenicích instalován nový farář Filip Ženatý, který je zároveň i kazatelem pro Lovosice. Přichází se svou rodinou z Moravy. Ochotně nám zodpověděl několik otázek o své budoucí činnosti.

Jaká byla Vaše cesta do Třebenic?

  Jak jsem se dostal do Třebenic? Abych se mohl stát evangelickým farářem, musel jsem nejprve vystudovat obor Evangelická teologie na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Pak jsem šel na roční praxi – říká se jí vikariát k některému staršímu faráři či farářce. V průběhu toho roku jsem se díval, který evangelický sbor by byl volný a měl o mě zájem. V evangelické církvi si faráře volí sami lidé. Celá církev je řízená zespodu. V místním sboru si lidé volí radu starších, které se říká staršovstvo. Staršovstvo evangelického sboru v Třebenicích mě pak pozvalo na návštěvu. Jednali jsme o tom, co jim můžu nabídnout já a co Třebenický sbor může nabídnout mě a tak podobně. Nakonec mě lidé na začátku září ve veřejném hlasování zvolili. Jsem moc rád, že to takhle dopadlo

 Co bude hlavní náplň vašeho působení?

 Jsem duchovním evangelického sboru v Třebenicích a Lovosicích. Starám se o duchovní život lidí, kteří mají zájem. Nedělám svou práci sám za sebe, ale snažím se naslouchat a vyřídit něco od Pána Boha, k čemu ukazuje Bible. Snažím se v takovém duchu něco tvořit pro druhé. Jednak při pravidelném programu, v neděli v kostele při bohoslužbách, při setkáních nad Biblí, při náboženství pro děti, jednak při nepravidelných událostech, jako jsou návštěvy a rozhovory s lidmi, křty a svatby, a s tím spojená setkání s žadateli, a také samozřejmě při pohřbech.

Kdy jsou v Třebenicích a Lovosicích evangelické bohoslužby a další pravidelná shromáždění?

  • Bohoslužby v Třebenicích: Každou neděli v 8:30 v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Třebenicích, Sokolská 89

  • Bohoslužby v Lovosicích: Každou neděli v 10:15 v Mírovém kostele, ulice Karla Maličkého

  • Náboženství pro děti – každé pondělí 14:30h, Sokolská 89, Třebenice

  • Biblická hodina pro dospělé – každé úterý 17:00, Sokolská 89, Třebenice

  • Rodinná biblická hodina pro dospělé i děti – vždy první pátek v měsíci po domluvě

Všichni jsou srdečně zváni.

 Máte nějakou životní vizi, touhu či jak to nazvat…

 Mám jako farář takovou touhu. Rád bych lidem dodával naději. Život možná smysl nemá, ale my mu smysl můžeme dát. Mám naději, že je možné žít na tomto světě, v našich městech a vesnicích smyslu-plně. A to  přesto, anebo možná právě proto, že je život těžký a leckdy se člověk dostane do situací, které jsou beznadějné. /hz, foto archiv faráře Ženatého/

 

Red

Red