obědy na ZŠ Školní od Dubna podraží

Ceny obědů od 1. dubna 2013:

  • 1. stupeň 7-10 let – 20 Kč
  • 2. stupeň 11-14 let – 22 Kč
  • 3. stupeň 15 a více let – 24 Kč
  • cizí strávníci – 64 Kč

Jak vybírat ze dvou jídel?

Pokud chce zvolit oběd č. 2 nebo odhlášku na příslušný den, musí tak učinit 2 pracovní dny dopředu, a to buď prostřednictvím terminálu u kanceláře školní jídelny, nebo přes internetovou službu www.strava.cz. V případě první možnosti zadá pomocí čipu na terminálu č. 2, když se odhlašuje, zadá „0“.

Takže změnu na oběd č. 2 nebo odhlášku na oběd odebíraný v pondělí je nutno provést již ve čtvrtek předchozího týdne, na oběd odebíraný v úterý je nutné provést změnu již v pátek předchozího týdne, atd.
Pokud strávník potřebuje odhlásit příští den nebo více dní, odhlášky provede osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny, paní Černostové (tel. 416 831 297 nebo 416 831 569 – linka 11).

Red

Red