Obnova náhonu na Oparenském mlýně

 

Za mlýnem i nad ním se kutá, rýpe a hrabe. Druhdy zelená louka za stavením se proměnila ve skládku bahna. Proti toku potoka, o několik set metrů výše, vzniká zase arcidílo rozdělovacího objektu, kamenná stavba, díky níž za pár týdnů bude voda při vyšším průtoku proudit obnoveným náhonem do retenční nádrže nad mlýnem a odtud podzemními koryty přes vantroky na (budoucí) kolo, do tzv. lednice a odtud pod naší loučkou zase zpět do potoka.

IMG_2634Dílo budované díky evropským prostředkům jako soustava protipovodňových opatření se zatím vcelku zdařile líhne – držme si palce, abychom už příští táborovou sezonu mohli všechno hotové a funkční ukazovat dětem i zvídavým dospělým z našich oddílů. Dodejme ještě, že provoz Opárenského mlýna není přerušen a že ubytování zde je nadále možné.

Tomáš Novotný, Asociace TOM ČR

Fotky jsou z kraje října 2013 a pořídil je Bocman-Kamil Podroužek.

IMG_2631 IMG_2635

Red

Red