Ocenění bezpříspěvkových dárců krve Zlatým křížem ČČK 2. třídy

„Dobrovolné dárcovství krve vnímám jako vysoce humánní projev úcty k člověku, daro vání krve umožňuje záchranu lidských životů a zdraví. Proto si dárci zaslouží uznání, ocenění a poděkování,“ řekl v úvodu shromáždění hejtman Oldřich Bubeníček. Dodal, že krev hraje v současné medicíně stále nezastupitelnou roli, a to i proto, že ji nelze uměle vyrobit.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., Jiří Novák při poděkování dárcům připomněl, že v kraji je registrováno na 18 tisíc dárců krve a bez nich by nebylo možné zachraňovat životy například při těžkých úrazech a provádět řadu operací. Těch se jen v Krajské zdravotní provede za rok na 48 tisíc.

Ocenění spolu s hejtmanem předávala dárcům Jana Zemanová, p ředsedkyně Oblastní výkonné rady Oblastního spolku ČČK Teplice. Slavnostnímu předávání zlatých křížů byl přítomen Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana, Eliška Vyskočilová, zástupce primáře hematologicko- transfuzního oddělení Chomutov a ředitelky oblastních spolků ČČK Most a Teplice.

V České republice jsou udělovány tři úrovně Zlatých křížů ČČK, a to za 80, 120 a 160 bezpříspěvkových odběrů, ocenění  uděluje Český červený kříž.

Český červený kříž je občanské sdružení, národní společnost mezinárodního hnutí Červený kříž. V současné době má asi 20 000 členů a dobrovolníků sdružených v 692 místních skupinách.  ČČK se dělí do 73 oblastních spolků, které sídlí většinou v okresních městech. Ty se dále dělí do místních skupin. V každém kraji je jeden z oblastních spolků určen za tzv. pověřený oblastní spolek pro daný kraj, v Ústeckém kraji to je Oblastní spolek ČČK v Teplicích.

unnamed-22 unnamed-23 unnamed-24unnamed-21

 
K slavnostní atmosféře přispěli mladí tanečníci TŠ Gebert ukázkami standardních a latinskoamerických tancůunnamed-20

 

 

 

 
Hosté v první řadě (zleva): 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák, hejtman Oldřich Bubeníček, předseda představenstva KZ Jiří Novák a Eliška Vyskočilová, zástupce primáře hematologicko- transfuzního oddělení Chomutovunnamed-25

 

Red

Red