Oddělení následné a rehabilitační péče se stěhuje do nových prostor

 

Dlouho očekávané a velmi diskutované přestěhování Oddělení následné péče do nově rekonstruovaných prostor se nezadržitelně blíží. Oddělení, které dosud sídlilo v historické budově mimo areál nemocnice, se v lednu 2018 definitivně přesune do dosud nevyužívané části chirurgického pavilonu, který byl pro tyto účely již opraven a zmodernizován.

Důvodem této poměrně zásadní a náročné změny je také končící nájemní smlouva, kterou měla nemocnice s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a přes špatný stav budovy neúměrně se zvyšující nájemné. „ Vzhledem k výši nájemného jsem zvolil ekonomičtější řešení a oddělení NRP se přestěhuje do budovy vlastní. Ušetřené prostředky použijeme pro zvýšení komfortu našich pacientů,“ uvedl Mgr. Tomáš Krajník.

„Stále se snažíme zlepšovat péči o naše pacienty a sledovat trendy v léčbě, kdy následná a rehabilitační péče je mnohdy více důležitá než péče akutní. Také proto přistupujeme k přestěhování této činnosti do budovy nemocnice“, doplňuje ředitel Krajník.

Přesun oddělení do nemocničního areálu s sebou přináší řadu logických výhod. Jednoznačně je to snazší komunikace s odděleními akutní péče, zjednodušený transport na vyšetření a do odborných ambulancí, možnost nepřetržitě využívat rehabilitační služby včetně vodoléčby, nová ergoterapeutická dílna atd.

Oddělení následné a rehabilitační péče bude mít v nových prostorách zachovanou kapacitu v úrovni smluv se zdravotními pojišťovnami. Přesun samotný bude zahájen v lednu 2018 a nijak se nedotkne hospitalizovaných pacientů. Oddělení bude lépe odpovídat požadavkům na pobytové služby, které mají naši pacienti, a které vyhovují i současným standardům.

Důležité je i další zařízení pokojů. Více jak polovina lůžek bude vybavena rozvodem kyslíku, každé lůžko má vlastní signalizační zařízení a vlastní zdroje světla. Na jaře 2018 bude zahájena přístavba budovy, kde bude nově zbudované zázemí pro sestry a lékaře či konzultační místnost pro rodiny. To je další dobrá zpráva a novinka pro personál i pacienty.


Další informace:
Ing.Markéta Smutná
PR Manager
Email: smutnam@pnsp.cz
Mobil: +420 602 134 545
Pevná linka: +420 416 858 326
www.pnsp.cz

 

Red

Red