Otto Sulek a jeho bratři bojovali i za Československo

Sulek 2Pro rok 2014 byl mezi osobnosti Ústeckého kraje zařazen i lovosický rodák Otto Sulek, palubní střelec Kanadského královského letectva RCAF.

Otto Sulek se narodil v Lovosicích 1. dubna 1924 jako třetí ze čtyř synů manželů Franze a Růženy Sulkových. Jeho otec byl odborový pracovník a pracoval v Odborovém svazu továrních dělníků v Karlově ulici v Ústí nad Labem. Politicky pracoval i v Lovosicích, byl členem německé sociální demokracie a míval pravidelně na oslavách 1. máje v Lovosicích hlavní projev jako odborář a městský radní v německé i české řeči. Ottova matka pracovala v Olejně. Začátkem září 1938 Otto ještě nastoupil do 4. ročníku měšťanské školy v Lovosicích a jeho bratři Walter a Franz pokračovali ve svých učňovských povinnostech. Důsledky „Mnichovské dohody“ byly pro rodinu Sulkovu trpké. Lovosice kvůli nenávisti  a chování místních Němců ke svým židovským spoluobčanům, mezi které patřila i rodina Otto Sulka, včas opustili. Po okleštění Československa se Sulkovi načas odstěhovali do Dolánek nad Ohří v české části republiky. Ottovi bylo 14 let, když se musel s Lovosicemi rozloučit.

Otec Franz předvídavě rozhodl o odchodu rodiny do Velké Británie už v roku 1938. Po vypuknutí války se rodina odstěhovala do Kanady. V létě 1943 se Otto Sulek hlásil do služeb kanadského letectva RCAF. Postupně byl školen v několika střediscích a výcvik dokončil k 11. 2. 1944. Následně odjel do Anglie, kde byl přidělen k 22. OTU v Gaydonu, aby se poté stal příslušníkem 429. bombardovací perutě Bison na základně Leeming.

Večer 12. ledna 1945 odstartoval se svou posádkou z letiště Leemingu se strojem Halifax Mk. III (AL – D, NR 173) k plnění úkolu kladení min v prostoru Flensburského fjordu. Stroj byl napaden německým nočním stíhačem Hauptmannem Edmundem Schöderem letícím s Junkersem Ju 88 G6 (D5 + AL) a byl těžce poškozen. Osádka opustila letoun na padácích. Sulek přistál do sněhu nedaleko městečka Mommark na dánském ostrově Als a již druhý den byl zajat německými vojáky a po výslechu převezen do zajateckého tábora Dulag Luft ve Wetzlaru a dále pak do tábora Stalag Luft X III D v Norimberku a naposledy do Stalag VIIA v Moosburgu. Dne 29. 4. 1945 byl tento tábor osvobozen americkou armádou. Po celou dobu pobytu před Němci úspěšně tajil svůj židovský původ. Po skončení války demobilizoval, ale už v roce 1946 byl znovu přijat do řad RCAF, kde působil až do odchodu do penze v roce 1974. V roce 1955 se oženil s Kanaďankou ze severního Ontaria a měli spolu syna. Otto Sulek zemřel v červenci 2007 ve věku 86 let v městečku Peterborough v provincii Ontario.

V pátek 17. září mu byla v Dlouhé ulici v Lovosicích odhalena na podnět Tomáše Rotbauera pamětní deska. Deska byla odhalena na budově restaurace Na Mandlu za přítomnosti mnoha občanů, mezi nimiž byli i bývalí dobří známí rodiny Sulků a zástupci armády. Proti hitlerovcům bojovali i jeho dva starší bratři, Walter a Franz. (hz, reprofoto hv)

 

Red

Red