Pevnostní město Terezín opět otevírá své brány

Rok se s rokem opět sešel a pevnostní město Terezín otevírá své brány. V sobotu 7. dubna si budou moci malí i velcí návštěvníci během celého dne prohlédnout nejen opravené historické prostory a v nich vytvořené expozice, ale také zažít atmosféru doby, kdy se nosily pohádkové uniformy a třírohé klobouky.

foto

Pěší regiment Gaisruck návštěvníkům předvede vojenský výcvik dle dobových předpisů a zasvětí vás do kasárenského života. Nad opevněním budou burácet výstřely z p evnostních děl, s jejichž obsluhou zájemce seznámí dělostřelci z Feld Artillerie Corps. Muzeum la Grace návštěvníky zasvětí do nástrah mořeplavby v 18. století a představí svou plachetnici, která brázdí moře i oceány.

 

Po celý den bude možnost se seznámit se starými řemesly. Chybět nebude kovář, košíkář, ale i další původní řemesla. Navíc v 15:00 proběhne křest terezínských mláďátek. To vše na Kavalíru 2. Sapéři zábavnou formou ukáží strasti a slasti života na vojenské strážnici Litoměřické brány, nechají zájemce posedět u stolu s cíno vým nádobím a poležet si na slamníku, a že nevíte, jak vypadal záchod v 18. století? Přijďte a zjistíte.

Vědomosti o pevnosti jako takové budou moci návštěvníci načerpat v jejím muzeu v Retranchementu 5 či od průvodce, který za svitu svíček dobových lamp provede labyrintem podzemních chodeb.

Sapéři na strážnici Litoměřické brány a podzemní chodby
10:00 – 16:00 – každou celou hodinu (poslední v 15:00) komentované prohlídky strážnice a podzemních chodeb

Navíc od 17:00 do 19:00 jsou připraveny pohádky z pevnosti. Tak pojďte se vrátit do dětských let a poznávat pohádkové bytosti. Pro děti jsou připraveny hry a soutěže o sladké odměny.

 Bližší informace https://www.facebook.com/events/205895170007222/

Red

Red