Porodnice v Roudnici končí

Zdroj: www.podripem.cz

autor: Jana Karasová

Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem dočasně přerušuje provoz lůžkového gynekologicko-porodnického oddělení.

 O pacientky bude i nadále postaráno, neboť Podřipská nemocnice navázala úzkou spolupráci s Nemocnicí Mělník, která v přechodném období zajistí hospitalizační péči o gynekologicko-porodnické pacientky.

Podřipská nemocnice dočasně přerušuje provoz lůžkového gynekologicko-porodnického oddělení a to od 1. září 2012 do 31. ledna 2013. Hospitalizační péči o gynekologicko-porodnické pacientky včetně vedení porodů zajistí v tomto přechodném období Nemocnice Mělník.

„Vzhledem k nejisté situaci, která nastala s uzavíráním smluv s pojišťovnami pro rok 2013, dochází u některých skupin zaměstnanců k obavám o svoji další budoucnosti v oboru a někdy k překotnému řešení těchto problému. Vzhledem k tomu, že naše nemocnice byla zvyklá poskytovat služby pro pacienty na vysoké úrovni a v tomto trendu chceme pokračovat, navázali jsme úzkou spolupráci s Nemocnicí Mělník resp. s gynekologicko-porodnickým oddělením této nemocnice, které tento trend zachová, a o naše pacientky bude postaráno,“ říká MUDr. Josef Krajník, jednatel Podřipské nemocnice s poliklinikou.

Gynekologická ambulance v Podřipské nemocnici zůstává i nadále v provozu. O pacientky bude řádně postaráno. Zároveň nadále pokračuje poradna pro těhotné ženy, kterým bude v Podřipské nemocnici poskytnuta péče až do termínu porodu, včetně monitoringu (CTG).

Red

Red