Práce na autobusovém nádraží opět postoupily

LOVOSICE – Práce na autobusovém nádraží opět postoupily o nějaký ten kousek kupředu. Probíhá bourání stávajících konstrukcí a ukládání nových vozovkových vrstev.

Vyměněna byla kanalizační stoka a provedeny nové přípojky k uličním vpustem v Žižkově ulici. Práce pokračují dalším osazováním obrubníků, montážemi potrubí, osazením sloupů veřejného osvětlení a montáží rozvodů. V uplynulých čtrnácti dnech také pokračoval archeologický průzkum.

Zkoušky podloží v ulici Žižkova a u „staré pošty“ provedené v minulých týdnech odhalily, že podloží není dostatečně únosné a že při výstavbě nádraží v minulém století byl jako podklad použit popílek, pravděpodobně z důvodu úspory. Popílek je nestandardní materiál, zhotovitel ho odtěží a aktivní zónu pod komunikacemi nahradí drceným kamenivem. V příštích dnech bude testování podloží pokračovat také v prostoru hlavního objektu, tedy přímo na ploše autobusového nádraží. Bude zajímavé sledovat, zda se popílek nalezne i zde.

Další činnost zhotovitele se zaměří na pokládku nových konstrukčních vrstev vozovek a chodníků, na navazující montáž obrubníků a instalaci veřejného osvětlení v Žižkově ulici a u „staré pošty“.

Red

Red