V roudnické galerii se poprvé hrály Janovy pašije

Na květnou neděli 20. března se odehrála v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem mimořádná kulturní událost. Poprvé se tu hrály Janovy Pašije Johanna Sebastiana Bacha v podání Pražských pěvců pod vedením Stanislava Mistra, který se zároveň ujal tenorové role a role Evangelisty. Sopránové role se zhostila Gražyna Biernot, altové Kateřina Falcníková a basové Jan Janda.

Galerie

 

 

Sbor doprovodila Černošická komorní filharmonie. Atmosféru výjimečného koncertu dotvářela videoinstalace Pavla Mrkuse Another Time, která díky hudebnímu programu získala nový, spirituální přesah. Náročné hudbě se dostalo skvělého provedení. Muzikanti z poloprofesionálního orchestru Černošické komorní filharmonie dokázali, že i na moderní nástroje se dá hrát historicky poučeně (barokně). Barokní zvuk podpořili zejména Jakub Michl, který hrál na violu da gamba a také Mikoláš Troup, jenž hrál na kopii historického barokního varhanního pozitivu. Posluchači ocenili vynikající výkony sólistů, sboru i orchestru ovacemi ve stoje.

 

Sváteční koncert navštívený početným publikem uspořádali společně Galerie moderního umění, Římskokatolická farnost a Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem. Všechny tři instituce tak navázaly na předcházející spolupráci, díky níž se již několikrát buď v roudnickém kostele Narození Panny Marie, nebo v galerii konaly adventní, vánoční či velikonoční koncerty předních uměleckých těles.

 

Zpracovali: Jan Potůček a Alena Potůčková, Galerie moderního umění Roudnice n. L.

 

Red

Red