Přednáška: Proroctví knihoven palmových listů z Indie

Přednáška: Proroctví knihoven palmových listů z Indie
25. únor 2013 | Autor: muzeum12
Zabývali jste se někdy myšlenkou, jaké by to bylo, kdybyste mohli znát své budoucí kroky? Jak žijeme, kam jdeme, jaký je smysl života? Co potkává nyní v této turbulentní době transformace Vás a celé lidstvo, co se děje s morálními a etickými normami, které tvořily po dlouhá staletí páteř lidských společenství.

Možná už jste někdy slyšeli o Knihovnách palmových listů neboli Nadi Grandha, které byly podle legendy pojmenovány po hinduistických bozích, mudrcích a planetách, a kde jsou napsány osudy lidí z celého světa. Knihovny palmových listů vznikly v Indii před více než 7 000 lety a předpokládá se, že Sapta Rišis (sedm mudrců) sepsalo život každého člověka na palmové listy na základě typů jmen podle astrologických spojení a postavení souhvězdí. Aby proroctví bylo zachováno, neustále se 


Očekává se, že různí lidé se přijdou zeptat na svůj osud, aby pochopili smysl své současné životní pouti. Lidé si pokládají otázky o svém zdraví, vztazích, blízké i vzdálené budoucnosti. V současné době existuje několik knihoven palmových listů. Do Indie tak putují lidé, kteří se rozhodli čelit osudu, jsou zvídaví a nebojí se předem ovlivnit svá budoucí rozhodnutí. Někteří tvrdí, že jsou to jen báchorky, jiní se nespoléhají na knihy ani na zprávy různých hledačů záhad a jasnovidců. Další odcestují přímo do Indie, aby zjistili, jak to vlastně je? Před tím ale než se rozhodnete vstoupit do knihovny, je třeba převzít odpovědnost za Váš život.
přepisuje. Palmové listy vydrží až osm set let. Na nich je napsán text ve starotamilštině, v jazyce, který se dnes téměř nepoužívá. Listy opatrují rodiny, jejichž členové přepisují texty ze starých palmových listů na nové. Mladší mužští členové rodiny se učí „vykládat“ napsaný text. Pouze ten nejlepší z žáků se může stát tzv. vykladačem (nádím) textů a pokračovat v tradici rodiny.

Abychom prozatím zkrátili cestu Vašeho putování, pozvali jsme Pavla Krejčího, který povypráví o svých cestách do Indie, o životě v ašrámech od Himalájí až po Tamil Nádu, o moudrosti jógy i poselstvích Knihoven palmových listů. Dozvíte se o jeho první cestě do Indie i o tom, jak indičtí nádí opustili Indii a poprvé přiletěli v roce 2010 do Evropy a pobývali celý měsíc v Praze. Během přednášky budou promítnuty dva krátké dokumenty.

Pokud Vás zaujalo mystérium knihoven palmových listů, navštivte přednášku „“ v Podřipském muzeu dne 13. 3. od 17. 30 hodin.

 

 

 

Pavel Krejčí, Lucie Kabrlová

Red

Red