Umění barvy. Jaroslav J. Alt v Roudnici nad Labem

Malíř, restaurátor, pedagog a básník Jaroslav J. Alt (*1950) představí výběr ze své malířské tvorby z nedávných let v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Jeho dílo, vyznačující se smyslovostí a procítěností zachycovaného námětu, vystihuje jednoduchými a skromnými prostředky hluboký význam přírody a skutečností kolem nás. Komorní výstava akvarelů ve foyer roudnické galerie ukáže Altovy práce z posledních let.

Užití barev v díle Jaroslava J. Alta odráží jeho vnitřní inspiraci, podněcovanou filozofickými úvahami. Za každým otiskem štětce, za každou barevnou skvrnou stojí několik provázaných myšlenek. Důležitou roli hrají samotné vztahy barev, ploch a tvarů, jejich vzájemné doplňování, ovlivňování a spolupůsobení.

Jaroslav J. Alt absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, přičemž vedle restaurátorské činnosti má na kontě nespočet úspěšných výstav c Čechách i v zahraničí a také řadu realizací ve veřejném prostoru. Příkladem může být obrazový triptych „Jsem, který jsem“ umístěný v modlitebně Církve československé husitské v Roudnici nad Labem. Zároveň působí jako pedagog na Fakultě humanitních studií UK v Praze, je také výraznou osobností Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

K výstavě bude pořádán také workshop pro širokou veřejnost pod vedením Jaroslava J. Alta, který se uskuteční ve středu 18. března od 16 hodin.

Výstava Jaroslav J. Alt / akvarely bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 20. února v prostorách Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. Přístupná bude do 3. května 2020.

Otevírací doba: úterý až neděle od 10.00 do 17.00 hodin. Každý pátek je vstup zdarma.

Red

Red