Přípravný výbor pro obnovení Orla vznikl v Roudnici

Letak - Orelminulý týden vznikl v Roudnici přípravný výbor, který si klade za cíl obnovu Jednoty Orel, která vznikla v roce 1913 a byla významnou křesťanskou, katolickou organizací působící na Podřipsku.

Jednota Orel vznikla v našem městě v roce 1913 a patřila k významným tělocvičným spolkům. V současnosti má Český Orel na 250 jednot, které jsou rozděleny na 23 žup. Členů je 19 000. Orel vždy stavěl a staví svoji činnost na křesťanských základech a věnuje se především sportu pro všechny a práci s mládeží.

Můžete navštívit webové stránky : www.orelroudnicenl.estranky.cz      nebo vpřípadě dotazů kontaktujte na emailu orel.roudnice@seznam.cz

Red

Red