Lovosice – osvěta s Charitou

Kuldova-prevence_ohrozeni_rakovinou_prsu_004 (1) V polovině Března 2014 připravila Farní charita Lovosice, konkrétně vedoucí služeb, Bc. L. Cinková a Bc. A. Maternová zdravotně osvětovou přednášku o rizicích a prevenci karcinomu prsu. Přednášející byla paní Alena Kuldová ze Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu z Litoměřic.

Přednáška spojená s praktickými ukázkami, besedou a nácvikem samovyšetření proběhla v prostorách Komunitního centra Amicus v Nádražní ulici 805 v Lovosicích.

Na přednášku přišlo 15 zájemkyň, převážně z řad uživatelek našich služeb – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Bylo potěšující zjištění, že mezi posluchačkami byla převážná většina maminek, ale našly se i 

Kuldova-prevence_ohrozeni_rakovinou_prsu_008 (1)

svobodné, dosud bezdětné slečny. Přednášející, paní Kuldová zajímavým a poutavým způsobem předala posluchačkám informace, které mohou a určitě přispějí k ochraně jejich vlastního zdraví

Kuldova-prevence_ohrozeni_rakovinou_prsu_006 (1)

Chci tímto poděkovat paní Kuldové za čas, který nám věnovala a popřát jí v její osvětové činnosti mnoho úspěchů.

Roman Striženec, ředitel Farní charity Lovosice

Red

Red