Přirozené porody v porodnici

Portál Babyweb.cz 2700719886_10c250c543_oPřirozené porody v porodnici (PPP) představují smysluplnou alternativu k domácím porodům, kolem kterých je situace stále napjatá. Cílem projektu je dosáhnout v nemocnicích takových podmínek a přístupu k rodičkám, aby mohly důležitý okamžik života prožít bezpečně a ohleduplně.
Projekt chce přimět nemocnice ke změně a nastolení nových pravidel, které shrnuje tzv. Desatero přirozeného porodu v porodnici. Jeho součástí jsou mimo jiné např. dialog, respekt, odbornost a přítomnost blízkých osob bez poplatku. V rámci projektu počítá ředitelka portálu Babyweb.cz Adéla Stolaříková s tím, že by se prováděla anketa mezi rodičkami v nemocnicích v rámci Ústeckého kraje a na základě zjištěných informací by vedení vždy jednou za čtvrt roku obdržela shrnutí. To by vyjadřovalo spokojenost žen s péčí během jejich porodu a po něm. Díky údajům by mohly nemocnice pracovat na svém zlepšování a budování kvalitnějších podmínek pro rodičky. Nejlepší porodnice, které by splnily před epsané standardy, získají Certifikát přirozeného porodu v nemocnici.

Projekt podpořilo již pět krajů České republiky a Ústecký kraj se zřejmě připojí také. Jeho role bude důležitá především při zprostředkování kontaktu mezi porodnicemi a vedoucími projektu a následném doporučení, aby se jednotlivá zařízení do projektu zapojila. PPP již rok úspěšně funguje v jihlavské nemocnici, kterou si portál vybral pro svou pilotní fázi.

Red

Red