Pro rozvoj zaměstnanosti je nutná funkční infrastruktura

Hassan Mezian  jednal s ředitelem litoměřického Úřadu práce
Ivanem Vilímem. Senátor byl informován o aktuální situaci na trhu
práce v Ústeckém kraji, především na Litoměřicku.

„S novým informačním systémem jsme měli velké potíže. Proto jsme
ocenili návštěvu ministra Jaromíra Drábka,“ připomněl Ivan Vilím.
Senátor Mezian totiž inicioval březnovou schůzku a ministra
sociálních věcí pozval do Litoměřic.

Jednotlivá kontaktní pracoviště Úřadu práce prošla restrukturalizací
a propouštěním úředníků. „Změny byly pro mnohé zaměstnance
demotivační,“ uvedl ředitel litoměřického Úřadu práce Ivan Vilím.

„Poprosil jsem pana Vilíma jako dlouholetého odborníka o navázání
spolupráce, kterou jsme zahájili návštěvou ministra Drábka. Shodli
jsme se, že nezaměstnanost souvisí s dopravní infrastrukturou a
školstvím,“ konstatoval senátor Hassan Mezian.

„V současné době téměř neprobíhají rekvalifikační kursy, nejsou ani
podporovány chráněné dílny,“ podotkl Ivan Vilím a dodal: „Zastavil
bych současnou optimalizaci středních škol a učilišť, slučováním
škol do velkých nepřehledných kombinátů. Naopak bych podporoval
rozvoj tzv. venkovských škol. Menší školy jsou pro správnou výchovu
mnohem vhodnější, než anonymní prostředí velkých vzdělávacích
komplexů. Znám například mamutí učiliště v Mostě – Velebudicích a
podle mě, se zde individuální, osobní přístup k žákům ztrácí. To
není správná cesta.“

Podle ředitele litoměřického Úřadu práce průmyslové zóny
zaměstnanost řeší jen částečně.
Senátor Hassan Mezian, který je rehabilitačním lékařem, připomněl
riziko invalidizujících provozů, kterými jsou například různé
montovny. „Domnívám se, že by zaměstnanci měli mít pravidelné
prohlídky. Je žádoucí předcházet pozdějším zdravotním problémům
lidí. Díky prevenci lze snížit výdaje na následnou zdravotní péči,“
uvedl.

Red

Red