Proč v ghettu múzy nemlčely?

Památník Terezín vyhlašuje XIX. ročník literární (a XVII. ročník výtvarné) soutěže.

Spisovatel Norbert Frýd, jeden z vězňů terezínského ghetta, v roce 1975 vzpomínal: (…) vznikl plán napsat Abecedu květovaného koně pro předčítání, zpívání a hru v domovech mládeže (pozn.: v Ghettu Terezín). Hotový rukopis jsem ukázal kamarádovi Karlu Reinerovi a on k němu během krátké doby složil pěknou hudbu.  (…) do terezínského koncentračního tábora putovaly noty v rancích (…). Ani zde nepolevil vzdor, zatvrzelá vůle držet se života se smyslem pro drobné radosti, pro hezké věci.

Uvedená slova popisují situaci českých židovských dětí a jejich vychovatelů v době 2. světové války. I v tíživých životních podmínkách ghett a koncentračních táborů dokázaly hrát a zpívat písničky, které jim dodávaly chuť do života. Symbolem tohoto jejich pozitivního vzdoru se stala dětská opera Hanse Krásy s názvem Brundibár, jejíž 70. výročí provedení v Ghettu Terezín si letos připomínáme. Její nastudování patří k vůbec nejznámějším kulturním počinům terezínských vězňů.

Co byste v podobné tíživé situaci udělali vy? Napsali básničku, povídku, hudební skladbu, nakreslili či namalovali obrázek? Jedná se o způsob, jak vyjádřit svou touhu po životě? Kreslili byste, psali a zpívali, kdyby vám hrozilo, že budete vyhnáni ze svého domova, vaše rodina bude strádat a budete muset opustit svou vlast? S těmito otázkami úzce souvisí letošní umělecké soutěže Památníku Terezín s výše uvedeným tématem.

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Věkové kategorie výtvarné soutěže

I. žáci 1.–5. ročníků ZŠ

II. žáci 6.–9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III. studenti gymnázií, SŠ a SOU

Věkové kategorie literární soutěže

I. žáci 6.–9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II. studenti čtyřletých gymnázií a 5.–8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží

Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 20. dubna 2013. U každé práce musí být uveden čitelně název díla, jméno autora a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (pokud existuje), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží (počet zasílaných děl z jedné organizace – školy není omezen). Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 12. června 2013 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.


1. místo 500 Kč
Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové)

2. místo 400 Kč

3. místo 300 Kč

4.–5. místo 200 Kč

6.–8. místo 100 Kč

Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka financované Terezínskou iniciativou.

Kontaktní adresa

Muzeum ghetta – vzdělávací oddělení

Mgr. Pavel Straka

Památník Terezín 411 55 Terezín

tel.: 416 782 576, e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz

Red

Red