Ředitelka roudnické charity získala Cenu Charity ČR

Oceněná ředitelka s představiteli Charity ČR Ředitelka a zaměstnanci FCH Roudnice nl

Nejvyšší ocenění Charity ČR – Cenu Charity ČR, převzala z rukou jeho vrcholných představitelů: prezidenta biskupa Pavla Posáda a ředitele Lukáše Curyla, devět charitních pracovníků a dobrovolníků. Mezi nimi i ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem – Ing. Zdenka Pětníková.Slavnostní udílení cen proběhlo minulý týden v kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze 1.

Cena Charity ČR se každoročně od roku 2008 uděluje při příležitosti Dne charity (27. září). Je poděkováním vynikajícím pracovníkům a dobrovolníkům za nelehkou a obětavou práci na podporu charitního díla. Svého kandidáta navrhuje každá z osmi diecézních Charit a také Řeckokatolická charita. V letošním roce na návrh Arcidiecézní charity Praha tuto cenu získala ředitelka roudnické farní charity.

Během sedmi let ve funkci dokázala Ing. Pětníková rozvinout činnost farní charity a učinit ji významným místem charitní pomoci v celém regionu podřipska. Svoji akceschopnost osvědčiltým paní Pětníkové také v rámci letošní povodňové pomoci.

Slavnosti se zúčastnilo kromě oceněné ředitelky Ing. Pětníkové také několik současných a bývalých zaměstnanců Farní charity Roudnice n.L. a její nejbližší rodinní příslušníci.

Získání ocenění Charity ČR si velice vážím, ale chápu to jako vyznamenání práce celé naší charity, všech kolegů a kolegyň, bez jejich obětavé práce bychom nebyli tam, kde jsme“, řekla paní ředitelka při přebírání své ceny a poděkovala jménem všech zaměstnanců Farní charity Roudnice nad Labem.

Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo ve své závěrečné řeči zdůraznil, že práce v Charitě není jen „rutinní činnost, ale chce celého člověka“ a poděkoval i přítomným rodinným příslušníkům, zaměstnancům a dobrovolníkům. Připomněl slova papeže Františka, aby církev neztrácela „něhu“ a že úkolem Charity je působit „na periferii“, mezi skutečně chudými a potřebnými. 

M.Lysáčková, FCH Roudnice n.L.

Red

Red