Rekonstrukce Holoubkova začala 20. března

 

LOVOSICE – Rekonstrukce povrchů vozovek, chodníků a veřejného osvětlení velké části Holoubkova byla zahájena 20. března. Opravy potrvají až devět měsíců, ukončení akce je plánováno na 20. prosince. Stavební práce se dotknou ulic Fibichova, Škroupova, Smetanova, Jabloňová alej, Teplická, Dvořákova a Sukova. První na řadě bude ulice Dvořákova, stavebníci budou dále pokračovat přilehlými ulicemi.

Rekonstrukce chodníků bude spočívat v tom, že se stávající konstrukce vybourají a nahradí se novou zámkovou dlažbou a obrubníky. U části komunikací se odstraní poškozené živičné kryty a po vyspravení podkladu se položí nové asfaltobetonové koberce. Nevyhovující veřejné osvětlení bude demontováno a nahradí se novými stožáry. Pouliční lampy budou mít výšku 6 metrů.

Rekonstrukce vozovek bude provedena v ulicích Teplická, Dvořákova, Smetanova a Jabloňová alej. Opravy chodníků se budou týkat ulic Teplická, Dvořákova, Sukova, Fibichova, Škroupova, Smetanova a Jabloňová alej. Nové veřejné osvětlení firma nainstaluje v Teplické, Dvořákově, Sukově, Fibichově, Škroupově, Smetanově ulici a v Jabloňové aleji.

V letošním rozpočtu je na rekonstrukce a opravy vyčleněno zhruba 22 milionů korun. Rekonstrukce místní části Holoubkov je nicméně tou největší z nich. Dále plánujeme například rozšíření parkovacích míst v ul. Wolkerova a 28. října, opravy komunikací v ulici Purkyňova a Svatopluka Čecha. Chodníky se budou opravovat v Purkyňově, Žižkově a Wolkerově ulici. A plánujeme také opravit fasádu věže staré radnice ve Školní ulici. Významnou akcí bude bezesporu oprava a zateplení fasády základní školy Antonína Baráka,“ sdělil starosta města Milan Dian.

Rekonstrukce přijde město na 9,5 milionu korun. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála firma GARDENLINE s.r.o. z Litoměřic. Investici bude město hradit zcela ze svého rozpočtu.

anotační foto / Litoměřický deník

Red

Red