Rekonstrukce zásobovacího řadu v Roudnici n. L.

SVS-opravy-infrastruktury-52-328x231

21. 11. 2013 | Jiří Hladík, SVS a. s. | Zprávy z Roudnicka

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončuje na Litoměřicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci zásobovacího vodovodního řadu v Roudnici nad Labem z vodojemu Hostěraz.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Rekonstruovaný úsek zásobovacího řadu zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 

5 250 obyvatel horního tlakového pásma v Roudnici nad Labem. Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Prioritu dáváme stavbám v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou.“

Více o stavbě:

Stávající zásobovací vodovodní řad vedl z vodojemu Hostěraz  do rozvodné sítě horního tlakového pásma pro cca 5 250 obyvatel města Roudnice nad Labem. Byl uveden do provozu roku 1965 a byl z azbestocementového potrubí vnitřního průměru 250 mm. Jeho trasa vedla podél silnice II/246. Důsledkem půdních tlaků docházelo k lomům křehkého potrubí a k opakovaným haváriím. Při nich docházelo k velkým únikům vody z akumulace a ke škodám v přilehlé zahrádkářské kolonii, proto SVS rozhodla o rekonstrukci tohoto zásobovacího řadu.

Nově bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 280 mm v délce 570,3 metrů a průměru 225 mm v délce 53,3 metrů – celková délka nového zásobovacího řadu je tedy 623,6 metrů. Počáteční úsek azbestocementového zásobovacího řad z vodojemu Hostěraz bude vyřazen z provozu a nový řad bude propojen se stávajícím zásobovacím řadem z oceli vnitřního průměru 500 mm vedeným v souběhu. Součástí stavby je přepojení stávajících sedmi vodovodních přípojek na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. září 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění potřebných povolení započaly vlastní práce.  Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hoštka.

Red

Red