Renovace chodníků v ul. 28. října je hotova

LOVOSICE – V rámci 1. etapy rozvodu T-mobile byl vybudován nový chodník okolo Základní školy Sady pionýrů

Realizace nového chodníku si vynutila i opravu navazující komunikace. Díky navržené úpravě se rozšířil a zkvalitnil prostor pro parkování.

Firma Smola vyšla z poptávky trhu. Práci provedla kvalitně během 14 – ti dnů“, uvedl místostarosta Lovosic Vladimír Šuma.

V kooperaci s firmou LTnet, která pokládala optický kabel vznikl celý chodník podél hřiště 1. ZŠ. V dalších etapách by měl-opět recipročně-vzniknout další chodník v ulici Karla Maličkého a parkovací plocha v Husově ulici“, řekl starosta města Milan Dian.

Dle provedené studie proveditelnosti vypracované v minulých letech bylo v rámci bezpečnosti navrženo srovnání krajního pruhu vozovky do stejné výškové úrovně jako hlavní komunikace. Vzhledem ke způsobu stávajícího odvodnění byla provedena propustná podkladní vrstva s povrchem z betonových zatravňovacích tvárnic tak, aby se dešťová voda zasakovala přímo na pozemku.

Red

Red