Roudnice – Adoptujte si stánek na farmářském trhu!

 

 Adoptovat stánek? Proč? Po dvou sezónách stavění stánků  již dosloužily zelené plachty, které se používají na jejich zastřešení. Od počátku organizování Roudnických farmářských trhů se pořadatelé potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Plachty proto pořizovali vlastními silami s co nejnižším rozpočtem, a tak se na jejich stavu podepsala častá manipulace s nimi. Jsou už značně děravé a při dešti protékají. I když s jejich výměnou časem počítali, nepodařilo se získat za dva roky tolik financí, aby je mohli pořídit již letos. Nové plachty jsou prioritou a bez nich se bude organizace trhů značně komplikovat.

Jak můžeme adoptovat stánek?

farmařský trh

S prosbou o finanční podporu se proto pořadatelé farm. trhů obrací na firmy, které se ztotožňují s filosofií farmářských trhů a chtějí podpořit také kulturní dění a společenský život na Husově náměstí. Výzva je určená i pro jednotlivce nebo partu přátel, kteří si vyberou svého oblíbeného farmáře a společně se složí na pořízení jedné plachty. Částku 6 tisíc korun – váš sponzorský dar bude použitý pouze na tento účel. Plachty na stánky bude šít chráněná dílna BROUK servis z Ústí n. L. Jedním skutkem podpoříte dvě dobré věci najednou – koupíte novou plachtu na stánek a dáte práci tělesně postiženým klientům chráněné dílny.

Proč chcete peníze a nekoupíte si plachty sami?

Jistě si řeknete: “Vždyť jste organizátoři a vybíráte peníze od farmářů, proč po nás chcete peníze?”

Organizace farmářských trhů v menším městě jako je Roudnice n. L. není zisková. Průměrný roční příjem z jednoho farmářského trhu je 8 690 Kč, průměrný roční výdaj z jednoho trhu je 7 080 Kč. A z čeho se tyto výdaje skládají? Jsou to mzdy brigádníků, ozvučení hudebních a kulturních vystoupení, odměny pro účinkující, platby za energii, odvoz odpadu RMS, za pronájem Husova náměstí, inzerce v RN, pojištění u ČP, telefony, účetní, propagace a reklama, opravy a údržba stánků, materiál potřebný pro zázemí trhu.

Během roku máme i další výdaje na chod občanského sdružení: platby webových domén a prostor webových stránek, vedení bankovního účtu, režijní náklady – cestovné, poštovné, školení. V loňském roce jsme investovali do nákupu vlastních dopravních značek 5 300 Kč, abychom nemuseli stejně jako v roce 2012 platit za každý trh RMS více než 1800 Kč za dopravní označení. Zakoupili jsme také např. párty stan, pod kterým vystupují účinkující a skládací stolky vše za 15 949 Kč a reklamní poutače za 2 472 Kč. Mzdy ale v našich výdajích nenajdete. Farmářské trhy organizujeme ve svém volném čase jako dobrovolníci.

farmařský trhšCo za své peníze dostaneme?

Dárci nabízíme reklamní prostor na boční plachtě farmářského stánku, kde bude umístěno logo firmy nebo jméno dárce s textem: „Plachtu na tento stánek pro Roudnické farmářské trhy sponzorským darem zaplatil …“, řádnou darovací smlouvu, zviditelnění na farmářském trhu, který navštěvují stovky lidí ze širokého okolí, propagaci a poděkování v médiích, regionální TV, na webu a rádi navážeme trvalé partnerství.

Proč potřebujete podpořit?

Protože bez nových plachet je ohrožena organizace farmářských trhů ve vašem městě.

Protože podpoříte vytvoření místa k setkávání občanů, alternativní způsob nákupu zdravých a místních produktů, budování vztahu k místu, oživení a vytváření příjemné atmosféry v centru města.

Protože podpoříte dobrovolnickou činnost v našem městě.

 Kam se mohou podporovatelé obrátit?

Pro osobní setkání a bližší informace kontaktujte předsedkyni občanského sdružení Trhni se S. Jirmusovou na tel.: 728 841 396 nebo e-mailem: trhnise@seznam.cz, www.roudnicketrhy.cz

Děkujeme, že vám není lhostejný kulturní a společenský život v Roudnici nad Labem.

Nepromarněte jedinečnou šanci jak se v sezóně farmářských trhů každých 14 dní zviditelnit přímo na Roudnickém farmářském trhu!

Svatava Jirmusová

Trhni se, o.s.

Red

Red