jak pomáhá CHARITA a jak můžeme pomoci my

charita práceFARNÍ CHARITA POMÁHÁ PŘI POVODNÍCH

Farní charita Roudnice nad Labem se zapojila do pomoci občanům postižených povodněmi.

V první fázi charita nabízela:

 nouzové ubytování v Domově sv.Josefa pro osoby, které musely opustit nedobrovolně svá obydlí kvůli blížící se povodni – pomoc využily 2 rodiny z Roudnice n.L. a jedna rodina z Kralup n.Vltavou

pomoc zaměstnanců při stěhování věcí před povodní – pomoc využila Perspektiva o.s., která má své zázemí v Havlíčkově ulici v tzv.“Zeleném domečku“ v Roudnici n.L.

V další fázi charita nabízí:

 • přechodné ubytování v Domově Sv.Josefa
  pro:     samostatnou ženu
  matku s dětmi  (3-4 člennou rodinu) 

                         matku s dětmi  (3-4 člennou rodinu)
  matku s dětmi  (4-5 člennou rodinu)                                                         
 • provizorní ubytování pro dobrovolníky max. 10 osob
 • oblečení pro děti a dospělé z charitního šatníku
 • krizovou psychologickou pomoc (úterý, čtvrtek  8.00 – 14.00) v Riegrově 652

Farní charita Roudnice n.L. spolupracuje při koordinaci povodňové pomoci na Roudnicku s:

Městem Roudnice nad Labem – zajišťujeme čistící a hygienické potřeby pro humanitární sklad v Aleji 17.listopadu v Roudnici n.L. (objekt dobrovolných hasičů)

Arcidiecézní charitou Praha – zřídila Krizové centrum, kam občané přináší humanitární pomoc, část které bude věnována i na Roudnicko, zajišťuje vysoušeče a větší množství hygienických a čistících prostředků

Charitou Česká republika – zajišťuje centrálně pomoc pro postižené oblasti 

starosty postižených obcí na Roudnicku – Vědomice, Dobříň, Kozlovice, Černěves, Záluží, Kyškovice, Brzánky, Židovice, Chodouny- Lounky

Zaměstnanci se zapojili do humanitární sbírky, přináší potřebné věci, které se následně předávají buď přímo na postižená místa, nebo do sběrného místa u dobrovolných hasičů v Aleji 17.listopadu v Roudnici n.L.

Farní charita plánuje od pondělí 10. 6. zahájit šetření v terénu, v postižených obcích, kde bude přímo od občanů zasažených povodní, zjišťovat stav poškození jejich majetku. Při této práci bude spolupracovat s Úřadem práce Roudnice n.L, který nabízí občanům rychlou finanční pomoc – „mimořádné sociální dávky“.  

Chcete nám pomoct a nevíte jak ?

Následující řádky Vás nasměrují, jakým způsobem a formou nám můžete pomáhat. A pak už záleží pouze na tom, pro co se rozhodnete…

Co všechno nám můžete nabídnout ?   

  Finanční prostředky,  Potraviny, oděv, obuv, materiál na volnočasové aktivity, Slevu na své služby či zboží – pokud jste podnikatel, Sám sebe – dobrovolník

Jak věnovat finanční dar? zaslat na bankovní účet FCH

               č.účtu u České spořitelny, a.s.   1002130399/0800, nebo zřídit trvalý příkaz a pravidelně měsíčně přispívat na účet FCH, prostředky také můžete předat v hotovosti přímo v kanceláři FCH

Jak věnovat materiální pomoc?  

přinést osobně do kanceláře FCH, nebo zaslat poštou na adresu FCH  

Farní charita Roudnice nad Labem, Riegrova 652, Roudnice nad Labem 413 01

Jste podnikatel?    

 • nabídněte nám se slevou, nebo věnujte zdarma své zboží,  nabídněte nám produkt, se kterým podnikáte – např. výroba reklamních předmětů, zednické práce, prodej hraček a papírenských potřeb  apod.

Jak můžete pomoct osobně ?    

 •    jako dobrovolník  –  při aktivitách matek, dětí v azylovém domě, při aktivitách dětí a mládeže v klubu, předváděním toho, co umíte, při zajišťování tříkrálové sbírky

Co na oplátku můžeme nabídnout my?      

Zveřejnění vašeho jména, nebo jména vaší firmy:  ve výroční zprávě , na prezentačních materiálech FCH, na webových stránkách FCH, v místním tisku (pokud půjde o větší pomoc)

Pozvání na prezentační akce organizace:     několikrát ročně

Poděkování:   osobně – včetně předání věcného dárku (obvykle před Vánocemi), formou děkovného dopisu

Darovací smlouvu – v případě finančního daru nad 1 000 Kč – lze ji použít jako doklad na uplatnění slevy na dani z příjmu fyzických či právnických osob. Darovací smlouva je k dispozici na webových stránkách.

I „malá pomoc“ je pomoc a má pro nás „velký význam“.

Ještě jednou Vám za Vaši pomoc děkujeme a pokud budete
někdy potřebovat, rádi pomůžeme i my Vám

 

Red

Red