Roudnice – Bohumil Kolář oslavil 90 narozeniny

JUBILEUM
V úterý 7. ledna oslail své 90. narozeniny Mons. ThLic. Bohumil Kolář, který v Roudnici nad Labem působil více než 40 let.
010329Narodil se 7. ledna 1924 v Praze, kde na Vinohradech vystudoval obecnou školu a poté gymnázium. Od roku 1942 studoval na Arcibiskupském semináři v Praze, kde studium po skončení války úspěšně dokončil. Spolu s dalšími studenty vybrán ke studiu v Římě, kde byl roku 1948 vysvěcen na kněze. Vrátil se do vlasti a od 21. února 1948 působil v Roudnici n. L. Jeho velikou odvahu dokazuje fakt, že se v roce 1949 nedal zastrašit a přečetl (jako mnoho jiných kněží) pastýřský list, který kritizoval komunistický režim a za to byl poprvé vyslýchán a odsouzen, ale byl amnestován. 18. července 1950 byl zatčen jeho spolupracovník, roudnický probošt Josef Pikora, který měl za sebou již nacistický koncentrák, nyní dostal 12 let.
Otec Kolář byl zatčen 23. srpna 1952 a ve vazbě v Brně byl až do 25. června 1953, kdy Krajský soud v Ostravě vynesl rozsudek nad jedenáctičlennou skupinou „velezrádců“. Bohumil Kolář byl odsouzen na 10 roků těžkého žaláře. Většinu svého trestu prožil ve věznici Valdice, kde zaznamenal nejen hlad, zimu a krutosti dozorců, ale i přátelství mezi politickými vězni. V květnu 1960 byl propuštěn, ale do duchovní služby se samozřejmě nemohl vrátit. Pracoval jako skladník ve firmě Řempo až do roku 1968, kdy se díky politickému uvolnění mohl navrátit do kněžské služby do Roudnice nad Labem, kde působil až do roku 1991. O rok dříve byl povolán na obnovenou teologickou fakultu, kde několik let vyučoval katechetiku a pedagogiku. V současné době stále působí ve dvou farnostech v okolí Prahy.
V loňském roce vyšla kniha jeho vzpomínek „S největší vděčností“, kde se věnuje též svému roudnickému působení.
Filip Uzel
Red

Red