Roudnice – Farní charita získala potraviny pro potřebné

aktualita

Farní charita Roudnice nad Labem získala v minulých dnech vydatnou potravinovou pomoc určenou především pro maminky s dětmi z azylového domu. Sbírku trvanlivých potravin na Gymnáziu v Roudnici n.L. zorganizovala Mgr. Lapihusková společně se svými studenty. Do sbírky se zapojili i další studenti a pedagogové školy.

Paní profesorka se svou třídou již 3. rok organizuje předvánoční sbírku pro naši neziskovou organizaci. V předchozích dvou letech nám studenti věnovali hračky pro děti z azylového domu a nízkoprahového klubu. V letošním roce jsme požádali o potraviny, které v případě nouze vydáváme matkám s dětmi. Jelikož se sbírka setkala na škole s příznivou odezvou, chtějí v této aktivitě pokračovat a opakovat častěji než 1x ročně.

Další potraviny jsme přijali z Potravinové banky Ústeckého kraje (PBÚK), která nám věnovala trvanlivé potraviny z celorepublikové sbírky, která probíhala na území České republiky v sobotu 16. listopadu v obchodní síti prodejen TESCO a u dalších prodejců. V našem regionu tyto potraviny shromažďovala litoměřická potravinová banka a rozdělila je humanitárním a neziskovým organizacím, které provozují ubytovací zařízení pro osoby bez přístřeší, dětským domovům a podobným zařízením.

Nesmíme zapomenout ani na jednotlivce, kteří nás oslovili s tím, že neměli možnost přispět v rámci celorepublikové sbírky potravin, protože nejbližší prodejny zapojené do sbírky byly v Litoměřicích a na Mělníku, takže je přivezli přímo do našeho azylového domu.

Získané potraviny – mouku, cukr, sůl, olej, mléko, rýži, luštěniny, těstoviny, konzervy, čaje, případně sladkosti budeme podle aktuální potřeby vydávat maminkám v azylovém domě případně osobám, které jsou v složité finanční a sociální situace a mnohdy nemají pro sebe a své děti ani peníze na jídlo.

Děkujeme všem, kteří nás tímto způsobem podpořili.

Red

Red