Roudnice – Městský úřad rozšířil své služby

aktualita

V minulém roce byla provedena změna úředních hodin. Od února mají občané možnost se s příslušným úředníkem po domluvě setkat a vyřídit své požadavky i mimo tento vymezený čas.

Aktuální úřední hodiny Městského úřadu Roudnice nad Labem jsou stanoveny v pondělí a středu od 7:00 do 17:00 hod. a v úterý a čtvrtek od 9:00 do 15:00 hod. V pátek byl úřad veřejnosti otevřen kratší dobu již v minulosti a loňská změna zavedla jeho úplné uzavření. Nyní je nově jednání mimo tyto úřední hodiny možné na základě domluvy s příslušným pracovníkem.

Jedním z impulsů pro oficiální zavedení této změny bylo i hodnocení úřadu našeho města agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

„V soutěži „Město pro byznys“ byl hodnocen přístup města směrem k podnikatelské sféře. Jedním z hodnocených bodů je úřední doba úřadu, kde jsme obsadili čtvrté místo ze šestnácti hodnocených. S tímto výsledkem jsme se nespokojili a chtěli své služby občanům zkvalitnit,“ vysvětlil tajemník MěÚ RCE Mgr. Pavel Chaloupka.

Nyní si tak mohou ti z vás, kterým nevyhovuje vymezený čas, na základě telefonické nebo emailové domluvy s příslušným úředníkem, domluvit jednání i mimo čas vyhrazený úředním hodinám. Tato možnost je platná i pro pátek s tím, že je třeba využít vchodu z Riegrovy ulice.

Jan Vancl

Red

Red