Roudnice – Most přes Labe zatím nebude

Ústecký kraj má připravenou projektovou dokumentaci na akci Nová komunikace u města Roudnice nad Labem. obchvat rceNa akci probíhá stavební řízení. Akce zahrnuje úsek napojení na komunikaci II/246 ve směru od obce Podlusky, přes křižovatku se silnicí II/240, další křížení je se silnicí III/24047 a končí na křižovatce silnic II/246 a III/24049 . Na trase budou vybudovány 4 mostní objekty. Jedná se o most přes trať ČD Roudnice n. L. – Zlonice, most přes potok Čepel, most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii a posledním mostním objektem je podchod pro pěší pod novou komunikací. V této etapě se neuvažuje o vybudování nového silničního mostu přes Labe.

Příprava na dalších etapách obchvatu zatím nebyla zahájena. V případě, že dojde k projektové přípravě na další etapy obchvatu, bude tento záměr projednáván s dotčenými majiteli pozemků. Bez souhlasu všech majitelů dotčených pozemků a dotčených účastníků územního a stavebního řízení, by nemohlo být stavební povolení vydáno.

Red

Red