Roudnice – Nemocnice pomáhá malé NatálceJejí příběh je natolik zaujal, že se rozhodli pomoci.
Natálka se narodila v roce 2011 ve 32. týdnu těhotenství . Vážila 1,90kg a měřila 45 cm. Natálce kromě jiných komplikací (mnohočetná postižení – EPI, dysgeneze CNS, progredujíce PMR, centrální hypotonický syndrom, chromozomální aberace, VVV srdce, podkovovitá ledvina a další) chybí polykací a sací reflex, které jsou nezbytně nutné pro příjem potravy přirozenou cestou.
Vzhledem k tomuto zjištění byli lékaři nuceni hledat náhradní řešení jejího příjmu potravy a tím pro Natálku bylo dlouhodobé zavedení – perkutánní endoskopické gastrostomie čili PEGU. V současné době jsou Natálce skoro 3 roky a místo 15 kg, které by v tomto věku měla mít Natálka váží pouze 8700 g. Tato situace vyžaduje intenzivní péči celé rodiny a také velké množství materiálu a hlavně speciální nutriční stravu za cca. 250 CZK denně. Finanční situace rodiny nedovoluje dopřát Natálce vše co potřebuje, a proto se v nemocnici rozhodli ji podpořit a také pomoci rodině se sbírkou na tuto speciální výživu.
Pokud vidíte možnost, že by jste mohli pomoci, můžete přispět do sbírky „Natálka“ na číslo účtu : 2673598093/0800 variabilní symbol 1111. Popřípadě přímo v nemocnici sbírkou víček od plastových lahví. Více na stránkách věnovaných Natálce.
Stránky Natálka
Red

Red