Roudnice – Přednáška o Janu z Dražic se setkala v muzeu s velkým ohlasem

aktualita11. 12. 2013 | Martin Trefný, Podřipské muzeum | Zprávy z Roudnicka

Přednáška prof. Zdeňky Hledíkové na téma „Jan IV z Dražic a jeho působení na Roudnici“ konaná 10. prosince v Podřipském muzeu se setkala s velkým ohlasem veřejnosti. Svědčí o tom nejen vysoká návštěvnost, ale i dlouhá diskuze po jejím skončení.

V Roudnici nad Labem se nachází či v minulosti nacházelo několik významných architektonických počinů, které patří mezi významná díla středověké architektury. Proto jsme také zvyklí v Roudnici na Jana z Dražic nahlížet především z tohoto pohledu. O to potěšující byla skutečnost, že při přednášce profesorky Hledíkové byl kladen důraz zejména na Dražicovy životopisné údaje, jeho vztahy s domácími politickými i církevními reprezentanty, popř. zásadní část jeho života, kterou je bezesporu působení při papežské kurii v Avignonu. Vyzdvižen byl rovněž jeho význam v ostatních aspektech činnosti, jako např. uvedení řádu Augustiniánů do Čech apod.

Přednáška si kromě veřejnosti našla zájemce i v řadách studentů některých vysokých škol. Velkou roli zde hrála zajisté i skutečnost, že profesorka Hledíková patří z hlediska daného období k evropské badatelské špičce. Jsme tedy velmi rádi, že můžeme paní profesorce poděkovat za precizní a vysoce zajímavý přednes a všem zúčastněným za návštěvu Podřipského muzea. K tomuto poděkování zároveň připojujeme klidné prožití vánočních svátků!

Red

Red