Zápis na ZŠ Antonína Baráka v Lovosicích

 

Obracíme se na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

Základní škola Antonína Baráka Lovosice Vás srdečně zve do své školy, kde se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu „Trojka“ (T-tolerance, R-radost, O-osobnost, J-jistota, K-komunikace, A-aktivita).

zš logo Zaměřujeme se na rozvoj zdravého životního stylu, rozvoj informační a komunikační technologie, rozvoj pohybových aktivit a jazykové gramotnosti.

Naším hlavním úkolem je co nejlépe připravit žáky pro budoucí život – pro budoucí povolání. Velmi důležitá je spolupráce mezi žáky, učiteli a rodiči.

Úroveň školy se neustále zvyšuje. Máme svůj program i cíl a nebojíme se obstát v konkurenci mezi školami. Prestiž školy zvyšujeme nejen kvalitní a smysluplnou výukou, nadstandardními aktivitami školy, ale i poradenskou a informační činností, či spoluprací s německou školou v Coswigu.

lovo zš

Doufáme, že jsme vzbudili Váš zájem o naši školu a zveme Vás tímto na zápis žáků do 1. tříd, který se koná 5. a 6. 2. 2014 od 14.00 hod. Dále Vás zveme na Dny otevřených dveří, které se konají 14. a 15. 1. 2014. Více informací na www.zsabaraka.estranky.cz

Na setkání s Vámi se všichni moc těšíme.

 

učitelé ZŠ Antonína Baráka

Red

Red