Roudnice – Skauti oslaví 100 let svého trvání

Podřipské muzeum ve spolupráci s roudnickými skauty připravuje jubilejní výstavu ke 100. výročí založení Skautského střediska Říp v Roudnici nad Labem.

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v úterý 7. ledna 2014 od 18. hod. v Podřipském muzeu.

skauti roudniceSkautská činnost směruje člověka k čestnosti, úctě k hodnotám a lásce k přírodě. O tom, že skauting vychovává během své více než stoleté existence silné osobnosti svědčí fakt, že mezi nimi nalézáme po celém světě významné osobnosti z řad právníků, politiků, lékařů, herců, spisovatelů a sportovců, zkrátka lidí, kteří jsou schopni překonávat v životě nejrůznější překážky.

Návštěvníci vernisáže uvidí mimo jiné nástup vlajkonošů a dozví se mnoho zajímavostí o vývoji a činnosti skautingu na Podřipsku. Nebudou zda chybět ani osobnosti, které jsou během svého působení ve skautském hnutí přínosem pro mladší generace skautů a skautek. Celá výstava bude přehlídkou nejzajímavějších skautských relikvií z různých oblastí světa i z vlastního Podřipska. Unikátem je například kompletní skautský kroj, který byl nošen pravděpodobně na celosvětovém skautském shromáždění – Jamboree – v roce 1937.

Všichni zájemci z řad skautů i ostatní veřejnosti jsou srdečně zváni na vernisáž i na vlastní výstavu, která bude v Podřipském muzeu k vidění do 28. března 2014.

 

Red

Red