Roudnice – útok vandalů v nemocnici

V noci z 19. na 20. 12. 2013 byla volána ostrahou nemocnice hlídka městské policie do Aleje 17. listopadu. Policejní hlídka řešila podezřelý pohyb cizích osob v okolí plotu nemocnice domluvou, po jejím odjezdu zůstala ale na plotě nemocnice opravdová spoušť. Směrové a informační tabule byly rozřezány. Útok vandalů se týkal plotu proti městskému parkovišti u tenisových kurtů, ušetřen zůstal prostor před lékárnou.

nemocnice roudnice.jpg+

Prostory městského parkoviště a jeho okolí nejsou městem monitorovány, a tak nemocnice zakoupí a rozmístí vlastní kamery k ochraně jejího majetku. Kamery budou napojeny na pult soukromé strážní služby, tak jako exponované vnitřní prostory nemocnice. Dále bude chirurgická, dětská a gynekologicko- porodnická pohotovost přístupná v nočních hodinách pouze přes strážený hlavní vchod s vrátnicí. Stálé příchody jinak zdravých opilců zvláště v zimních měsících do prostoru polikliniky tak budou redukovány a bezpečnost zaměstnanců zvýšena.
Materiální i symbolická škoda pro nemocnici je tentokrát veliká a velmi nás mrzí !!!

 

 

nemocnice roudnice.jpgš

nemocnice roudnice.jpgě

Red

Red