Lovosice – Chystá se oprava horkovodu

Image
Město na Holoubkově provede rekonstrukci teplovodních rozvodů a předávacích stanic. Holoubkov je jednou ze tří lokalit, kde jsou dosud rozvody staré.
 Veškeré rozvody v této lokalitě jsou za hranicí životnosti. Dochází na nich k opakovaným poruchám  a vyžadují  také vysoké provozní náklady na dodávku teplé užitkové vody. Rozvody jsou v těchto lokalitách čtyřtrubkové a ztráty v nich činí až 30% dodávky tepla.

  „Rekonstrukci rozvodů tepla provedeme na sídlišti Holoubkov v předstihu před plánovanou obnovou zdejších komunikací.  Stavební zásahy si pochopitelně vyžádají rozkopání komunikací, proto je výměnu rozvodů nutné provést tak, aby se později nenarušovaly nově udělané povrchy,“vysvětluje místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková.

Nové předávací stanice umožní zcela nový standard dodávky tepla. Bude možné nastavit topné křivky objektů a dodávku TUV upravit dle požadavků a potřeb jednotlivých odběratelů. Jedná se například i o dodávku teplé vody v noci.

Celková investice výrazně sníží náklady na teplou užitkovou vodu.  Podle technické dokumentace ztráty tepla v rozvodech výrazně
„Veškeré úpravy nebudou mít pro obyvatele Lovosic žádný vliv na konečnou cenu tepla. Ta je usměrňována vyhláškou Energetického regulačního úřadu a investiční náklady se v ní neuplatňují,“ dodává místostarostka Nováková.sníží předizolované potrubí nových rozvodů. Ušetří se i provozní náklady na odběr elektřiny díky nově osazeným čerpadlům s frekvenčními měniči.

 

Stabilní zdroj tepla v Lovosicích zajišťuje po rekonstrukci sítě Centrální zdroj tepla napojený na Lovochemii. CZT je napojen od roku 2006, kdy byly současně vybaveny 2/3 zásobovacích objektů novými předávacími stanicemi. Nerekonstruované rozvody se v této chvíli nacházejí ve třech oblastech – v lokalitě Sady pionýrů u školy, v lokalitě Dlouhá – Vodní a právě v lokalitě Holoubkov.

Red

Red