Roudnice – Změna ordinační doby lékařské pohotovostní služby

Od 1. 1. 2016 dochází ke změně provozu pohotovostní služby roudnické nemocnice. Akutní péče na všech lůžkových odděleních bude i nadále probíhat beze změn.

Nové provozní doby jsou následující: stanoviště Roudnice nad Labem, (provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.), adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

Na tuto změnu upozornila PNsP v tiskové zprávě publikované 4. 1. 2016 dostupné na webových stránkách PNsP.

Omezením provozu LPS Podřipskou nemocnicí s poliklinikou Roudnice n.L.  s.r.o.  není dotčeno poskytování  rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a rychlé lékařské pomoci (RLP). Zdravotnickou záchrannou službu zabezpečuje v Ústeckém kraji Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Lékařská pohotovostní služba (LPS) je od roku 2012 realizována dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tímto zákonem je zajištění LPS určeno krajům jako výkon přenesené působnosti. Ústecký kraj stanovil v souladu se zněním zákona obecné podmínky způsobu organizace a zajištění LPS na území kraje. LPS je financována v režimu zajištění závazku veřejné služby. Hlavním kritériem pro stanovení výše dotace na provoz ordinace je hustota obyvatel ve spádové oblasti a to, zda je LPS zabezpečena 365 dní v roce nebo pouze v pracovních dnech.

Město Roudnice nad Labem přispívalo od roku 2012 do roku 2015 na provoz LPS Ústeckému kraji, který ji společně s dotací z rozpočtu kraje vyplatil PNsP Roudnice n.L. jako provozovateli LPS.

Výše dotace z rozpočtu města činila v roce 2012 celkem 96 000 Kč a dále v letech 2013 – 2015 byla Ústeckému kraji každoroční dotace na LPS jako podíl města navýšena na 150 000 Kč.

V listopadu 2015 rozhodla rada města, že město Roudnice n.L. požádá Ústecký kraj o dotaci na zabezpečení LPS v roce 2016 a smlouvu o zabezpečení LPS uzavře v roce 2016 s PNsP Roudnice n.L., s.r.o. přímo.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém jednání dne 14. 12. 2015 usnesením 18/26Z/2015 městu Roudnice n.L. dotaci na zabezpečení LPS ve výši 805 000 Kč. Zastupitelstvo města Roudnice n.L. schválilo v rozpočtu roku 2016 vlastní podíl města k zabezpečení LPS ve výši 150 000 Kč.

foto: PNsP

Jan Vancl, tiskový mluvčí
Tisková zpráva města

Red

Red