ROUDNICKÁ NEMOCNICE MÁ STÁLE ŠANCI!!

Všechny podpůrné kroky směřující k zachování funkční nemocnice v Roudnici nad Labem byly včera prezentovány na veřejném slyšení v Senátu PČR.  Sešli se zde zástupci nemocnice, starostové spádových obcí z Podřipska a mnoho dalších, kteří za tuto přišli bojovat.

Proti argumentům, jako např.petice s více jak 14000 podpisy, demonstraci účastnící se více jak 3000 obyvatel Podřipska, zbytečného propouštění, ekonomické soběstačnosti PNSP, nového vybavení, levnějším výkonům než jinde, atd….  stály řečičky o restrukturalizaci zdravotnictví a další nepodložené a s PNSP nekonzultované nesmysly ze strany VZP, které jsou prezentovány generálním ředitelem VZP Pavlem Horákem.

Výsledkem debaty tedy nakonec vzniklo usnesení jenž považuje petici za důvodnou.

Toto usnesení se nyní odešle zúčastněným stranám tedy Ministerstvu zdravotnictví a VZP k opřipomínkování a poté co se vrátí  v zpět na výbor pro vzdělání, vědu a kulturu dojde k hlasování, které jej, doufejme, popostrčí až k projednání na schůzi senátu.

Senátoři Hassan Mezian a Jiří Dientsbier ml. podporu již nejenom přislíbili, ale i aktivně projevují.

autor: Jan Šulc

 

Red

Red