Rybářská soutěž "Mistři Petrova cechu" finišuje

Po celý letošní rok probíhala a stále ještě probíhá soutěž o největší úlovky rybářů našeho okresu, které pořádá a sponzoruje prodejna rybářských potřeb Cyklo&Hobby ve spolupráci s MO ČRS v Litoměřicích. Je to již 20.ročník v řadě.

Rybářská sezóna 2012 patří mezi ty úspěšné. Ještě je však do konce soutěže dost času , jelikož soutěž končí 15,3,2013 Již nyní se sešlo již několik velmi pěkných úlovků. Vítězové budou oceněni věcnými cenami .

Níže jsou uvedeny podmínky soutěže, přihláška a několik fotografií vybraných úlovků.

20.ročník soutěže o největší rybářské úlovky,zdolané ve všech vodách celého světa.

1-12)kategorie: kapr obecný, candát obecný, okoun říční, amur bílý,

štika obecná,pstruh obecný potoční, pstruh duhový,

sumec obecný,jelec tloušť,parma obecná,úhoř říční,lín obecný.

13)kategorie: Junior do 15 let-hodnotit se budou 3 nejúspěšnější rybáři s datem narození 1997 a později.

14)kategorie: Extra-hodnotit se budou 3 nejzajímavější úlovky ryb, které nejsou vyjmenovány výše( tedy i mořské).

15)kategorie: Senior-hodnotit se budou 3 nejúspěšnější rybáři s datem narození 1952 a dříve.

Zúčastnit se může každý člen MO ČRS okresu Litoměřice.Stačí pouze v průběhu celého roku 2012,ale nejpozději do 15.2.2013,doručit vyplněnou přihlášku spolu s fotografií úlovku(nejlépe v přírodě)na adresu:

Cyklo & Hobby s.r.o., Okružní 3,412 01 Litoměřice,tel. 416734224,

nebo na e-mail adresu : cyklohobby@iol.cz

Z fota má být patrné,jak je ryba velká. Rozhodujícím ukazatelem je hmotnost ryby.

Rybáři,kteří se umístí na prvních třech místech v každé kategorii,budou odměněni poukazem k odběru rybářského zboží v hodnotě 500.-,300.-,150.-,které věnuje obchodní spol. Cyklo & Hobby s.r.o..

Fotografie úlovků,průběžné a celkové výsledky,budou zveřejněny v tisku.

Red

Red