Škola v Libochovicích pořídila ze sbírky notebook pro hendikepovaného žáka

Škola J.E.Purkyně v Libochovicích opět zakoupila pro zdravotně postiženého žáka notebook, který mu usnadní výuku i domácí přípravu. A to díky účasti na charitě.

Peníze škola získala účastí v Tříkrálové sbírce ve spolupráci s Diecézní charitou Litoměřice a prodejem předmětů občanského sdružení Život dětem pod názvem „Srdíčkové dny“.

 

Děkujeme všem, kteří přispěli.

 

Red

Red