Sbírka na pořízení Havlovy busty je uzavřena

Veřejná sbírka na pořízení busty Václava Havla je u konce. Za účasti vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích Andrey Křížové a pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Hany Chrudimská dnes došlo k rozpečetění pokladničky, která byla od vyhlášení sbírky umístěna v informačním centru v podloubí radnice. Celkem v ní bylo 3 039 Kč. I s částkou zaslanou na konto sbírky tak město Litoměřice vybralo na pořízení busty 230 460 Kč.


Do sbírky přispívali nejen jednotlivci, ale i řada firem. Největší částku poskytly město Litoměřice, Nadační fond Kalich Alexandra Vondry a firma Glanzstoff Bohemia.

Náklady na výrobu díla akademické sochařky Alžběty Kumstátové, jeho osazení a organizaci slavnostního aktu, v průběhu kterého byla busta za účasti Dagmar Havlové odhalena, přitom dosáhly 227 tisíc korun.

01.11.2012 Aktuality Eva Břeňová

Red

Red