setkání starostů tentokrát v Podřipském muzeu

06. březen 2013 | Autor: Klára Kolorosová, Martin Trefný

Starostové větších obcí z Roudnicka a Litoměřicka se pravidelně scházejí na tzv. Klubu starostů. Tento Klub slouží především k výměně zkušeností a informací z činnosti měst a obcí. Pořadatelem a svolavatelem je pokaždé jiný starosta, který má za úkol připravit pro ostatní dopolední program ve své obci. Pro tentokrát přišla řada na naše město.

Klub starostů se sešel v pátek 1. března 2013 v Podřipském muzeu, které oslovil s žádostí o spolupráci na této akci starosta Vladimír Urban.

Po uvítání v reprezentativních prostorách roudnického muzea si hosté nejprve vyslechli výklad o historii vzniku Podřipského muzea, včetně jeho znovuobnovení a otevření stálé expozice v roce 1999 resp. 2003. Poté byli informováni o jednotlivých aktivitách, které jsou předmětem standardní činnosti muzea. V závěru byli provedeni jeho stálou expozicí, přičemž byli detailně informování o nejvýznamnějších historických pamětihodnostech našeho města, jakými jsou např. románský hrad, lobkowiczký zámek či dnes již neexistující kamenný most přes Labe.

Starostové obcí z Roudnicka a Litoměřicka se mohli rovněž seznámit se vznikající expozicí antické skulptury, která bude pro veřejnost otevřena během několika příštích měsíců. Ačkoliv se jedná o expozici ještě nehotovou, již nyní byla předmětem obdivu a uznání. V závěru kulturního programu byl navštíven kostel Narození Panny Marie s přilehlým Augustiniánským klášterem. Zde si přítomní vyslechli výklad nejen o vlastní architektonické památce, ale také o mistrovských dílech gotického malířství, která v minulosti klášter s kostelem zdobila či dosud zdobí. Věříme, že na příjemně strávené kulturní dopoledne v Roudnici nad Labem zůstane všem zúčastněným starostkám a starostům hezká vzpomínka a budou se opět těšit na návštěvu našeho města.
Red

Red