Rok 2013 je Evropským rokem občanství

Rok 2013 byl vyhlášen Evropským rokem občanství, přesně 20 let od zavedení o bčanství EU Maastrichtskou smlouvou. Evropský rok občanů bude podporovat vytváření diskuze na všech úrovních o budoucí podobě EU a zlepšení života Evropanů na poli práv, politiky a správy veřejných věcí. Heslem roku je: „jde o Evropu, jde o Vás, nestůjte stranou diskuze“.

Proč byl rok 2013 zvolen Evropským rokem občanů? Práva občanů EU byla zakotvena již ve Smlouvě o Evropské unii z roku 1993 a doplňují legislativu národních států Unie. Znají ale občané svá práva a vědí, jak se jich domáhat? 500 milionů Evropanů podle průzkumů nevyužívá plně svých práv právě proto, že o nich neví.

Evropský rok občanů se zaměřuje na práva, která má každý občan EU. Klíčové je načasování vzhledem k evropským volbám v roce 2014, kdy se začínají připravovat nejen politici, ale také by se o politiku a volby měli více zajímat občané EU. Načasování hraje roli i v době ekonomického poklesu, kdy zní z Evropy více než jindy, že je třeba se spojit a posílit občanský rozměr EU. Občané by měli činit informovaná rozhodnutí a být odpovědni nejen za sebe, ale i Evropu.

Akce k Evropskému roku občanů se budou konat po celé Evropě a mají za cíl seznámit občany s jejich právy, aby je mohli plně využívat. Informační kampaň bude využívat již existující  internetové stránky, portály, videa a brožury (EuropeDirect – informační síť, Vaše Evropa – pomoc a poradenství, SOLVIT – přeshraniční problémy, interaktivní tvorba politiky, evropská občanská iniciativa  a petice). K podpoře Evropského roku bylo ustaveno i sdružení EYCA (European Year of Citizens Alliance), které zastupuje občanskou společnost.

Více informací naleznete na stránkách Evropského roku občanství

Red

Red