Hlavní odstávka v Mondi a.s.

 

MCE28765a_odvzdusneni Tak jako každoročně, i letos probíhá hlavní odstávka ve společnosti Mondi a.s. Dle posledních získaných informací od zástupců energetiky Mondi a.s., bude mít odstávka následující dopad na dodávky tepelné energie pro celé město Štětí.

3.10. – zprovoznění záložního zdroje (omezený výkon)
5.10. – odstavení záložního zdroje (úplné přerušení dodávek tepelné energie)
5.–6.10. – město Štětí bez dodávek tepelné energie
7.10. – zprovoznění záložního zdroje (omezený výkon)
9.10. – obnovení plného provozu

Během omezeného provozu může dojít ke snížení  teploty dodávek tepla a teplé vody.
Žádáme odběratele, aby během úplného omezení dodávek (tj. 5.10. a 6.10.) neprováděli zásahy do topné soustavy tak, aby nedošlo ke ztrátě tlaku otopného média, které nebude možno doplnit.

Red

Red