Slunce do Polabí – Táňa Fišerová

Táňa Fischerová

Naše snaha by měla směřovat k humanizaci světa, ve kterém se nyní jednotlivec ztrácí. Hledáme způsoby jak jej proměnit z  anonymity velikých hráčů do podoby lidštější, do formy lokálního rozměru. Místo všemocných monopolů a jejich politických přátel chceme podporovat aktivity na lokální úrovni. Opravdu silná a stabilní společnost může být jen taková, která se skládá ze silných sociálních vazeb lidí, silných obcí a silných měst. Pouze v takové společnosti může existovat opravdová demokracie zabývající se skutečnými problémy jednotlivců i společnosti. Jednou z cest k takové proměně – o tom by mohli hovořit obyvatelé mnoha energeticky angažovaných obcí a městeček v Německu a Rakousku – je právě cesta k energetické soběstačnosti.

Kněžice, obec s 510 obyvateli na hranici Středočeského kraje je první energeticky nezávislou obcí České republiky. Její energie pochází ze zpracování biologických odpadů jak obecních, tak i z okolí. Odpady se zpracovávají v bioplynové stanici, která přeměňuje na teplo a elektřinu obsah místních septiků a žump, ve směsi se zkvasitelnými zemědělskými odpady a zbytky z restaurací a potravinářských provozů v okolí. Obec vedle energetiky touto cestou elegantně a s profitem nahradila kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Vedle bioplynové stanice mají v Kněžicích ještě dva kotle na slámu, resp. dřevěnou štěpku a energetický šťovík. Centrální teplo z těchto zdrojů je rozvedeno do většiny rodinných domů, a tak se obec nedusí v zimních inverzích v oblacích kouře z nekvalitního uhlí podpořeného v kamnech mnohdy ještě horšími odpady.

V Kněžicích se rozhodli vyrábět tolik energie, aby byli soběstační. Tepla i elektřiny. Rozhodli se stát na vlastních nohou. Vytvořili několik nových stálých pracovních míst a taková místa jim nikdo nezruší. Ani tehdy, když nastanou lepší podmínky pro podnikání v jiných zemích. Výroba energie, pro níž existuje lokální spotřeba a efektivní zpracování lokálních odpadů, nemůže být přesunuta jinam, protože tyto technologie budou vždy zapotřebí tam, kde stojí.

Celkový projekt stál 135 milionů, asi čtvrtinu obec získala formou bankovního úvěru a zbytek tvořily české a evropské dotace. Část tržeb za prodej potřebných substrátů i mezd zaměstnanců, i část vrácených daní zůstávají v obci a přispívají tak ke zlepšení lokálních finančních okruhů a ekonomické soběstačnosti. Energetický systém je v majetku obce.

Jsem poctěna, že mohu v předvánočním čase udělit obci Kněžice Sluneční cenu národní sekce evropského sdružení Eurosolar za rok 2012. Kněžice jsou počtem obyvatel malé, ale významem mnohem větší. Svým významem přesahují region i hranice České republiky. Jsem ráda, že mohu touto cestou podpořit snahu obce Kněžice o samostatnost a nezávislost. To vždy byly nerozlučné sestry.

Mít svou energii to neznamenám jenom vyrábět své kilowatthodiny, má to přeci i další význam. Často se říká: „jsem na tom dobře, mám hodně energie“, nebo „to je energický člověk“. Na potřebnou politickou a sociální změnu potřebujeme vždy energii. A budeme-li mít tu z obnovitelných zdrojů, budeme ji mít stále.

Red

Red