Sokol Roudnice má nové vedení

V současné době má roudnický Sokol 233 členů. Dne 27. března valná hromada T.J. Sokol Roudnice n.L. zvolila na další tříleté volební období výbor: starosta Vojtěch Válek, místostarostka a náčelnice Dana Horáková, jednatel Ing. Josef Nekovář, náčelník PaedDr. Jiří Růžička, předseda odboru sportu Zdeněk Michl, členové Václava Matějková, Mgr. Ivan Rosa, Ing. Svatopluk Vodochodský. Dosavadní  starosta sokola Ing. Vladimír Vlk svůj post neobhájil.

Jedna z nejstarších organizací na Podřipsku, jedna z nejstarších sokolských jednot v ČR letos oslavuje 145. let svého trvání. Ani několikeré zákazy činnosti, perzekuce, vyvraždění nejlepších členů ve všech třech odbojích nezabránilo, aby Sokol po roce 1989 znovu obnovil svoji činnost. Vše začalo 2. dubna 1868, kdy Ervín Špindler vydal spolu s Josefem a Heřmanem Brodským, Josefem Švagrovským a JUDr. Josefem Václavíkem provolání k roudnickým občanům. O tři dny později, 5. dubna se v Měšťanské besedě sešlo asi padesát občanů, kteří rozhodli jednomyslně založit sokolskou jednotu. Po přípravách a vyjednávání s úřady se 25. července konala první řádná valná hromada, která zvolila: starostou Františka Zinkeho, náměstkem JUDr. Josefa Václavíka, náčelníkem Ervína Špindlera a za členy výboru Augusta Švagrovského, Heřmana Brodského, Aloise Mareše a Josefa Dlabače. Jako náhradníci zvoleni: Josef Flajšr a František Zelenka. Cvičit se začalo ve školní tělocvičně 29. září 1868 a cvičilo se třikrát v týdnu. Byla to historie slavná, ale také mnohdy velmi bolestná a tragická. S úctou vzpomínáme našich členů, kteří za oddanost sokolské myšlence položili svůj život na bojištích světových válek, v nacistických a komunistických žalářích a koncentračních táborech. Vzpomínáme na všechny obětavé cvičitele a činovníky v celé dlouhé historii a touto cestou také moc děkujeme našim cvičitelům, kteří se i v dnešní nelehké době věnují práci s mládeží.

Informace o roudnickém Sokole naleznete na www.sokolroudnicenl.cz.

fu

 

Red

Red