souhrn zpráv z Podřipska týkající se záplav

logo_2Dodávaná voda z hlavních zásobních vodovodních řadů je pitná. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. po celou dobu povodní dodávají kvalitní pitnou vodu.

Obyvatelé měst Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice a dalších v celém Ústeckém kraji, se nemusejí obávat o kvalitu pitné vody dodávané do jejich domácností.

Silné deště v uplynulých dnech znečistily pouze lokální prameniště v níže vyjmenovaných obcích.

Na Litoměřicku je nevhodná kvalita vody v obcích: Kotelice, Horní Vysoké, Levín, Leská a prameniště Mentaurov.

Obyvatelé těchto obcí, kteří mají vodu z lokálních pramenišť, jsou informováni o nevhodnosti použití vody ke konzumaci i k osobní hygieně.

Náhradní dodávka pitné vody je v těchto obcích zajištěna cisternami. Zaměstnanci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. i nadále monitorují situaci a vyhodnocují kvalitu jednotlivých lokálních zdrojů. Zhoršená kvalita vody je pouze v těchto vyjmenovaných obcích. Ve všech ostatních lokalitách Ústeckého a Libereckého kraje, kde působí společnost SčVK je do domácností dodávána voda pitná odpovídající ve všech parametrech legislativě.


07. 06. 2013 | V pátek 7. 6. ráno byl dle informace štětské radnice zprovozněn most ve Štětí v jednom směru od Roudnice do Štětí. S omezením do 10 tun.


07. 06. 2013 | V pátek 7. 6. v 10:00 bude roudnický most zprůjezdněn pro veškerou dopravu bez omezení.


07. 06. 2013 | 6.6.2013 v 15:50 hod. Nově je průjezdná sil. č. II/246 směr Mělník (přes nový most) do Cítova pouze pro vozidla do 3,5 t!


06. 06. 2013 | Nultý ročník ochutnávky vín se v Roudnici nad Labem uskuteční v sobotu 8.6.2013 od 10. hodiny dopolední v komnatách lobkowiczkého zámku. Pro návštěvníky je připravena ochutnávka vín z vinařství od Mělníka přes Roudnici nad Labem po Malé a Velké Žernoseky. Dále vinařství z Chrámců, Slaného, Kutné Hory, Lán a Prahy.


06. 06. 2013 | V Čechách je v tuto chvíli více než 19 000 lidí, kteří museli opustit své domovy z důvodu povodní. Tito lidé se teď postupně vracejí do svých domů a bytů, které jsou více či méně zaplaveny vodou a bahnem. Tyto lidi teď čekají hodiny a dny uklízení.


06. 06. 2013 | Ministerstvo práce a sociálních věcí chce pomoci lidem postiženým povodní, aby se rychle zorientovali v sociální a pracovněprávní oblasti, která s živelní pohromou souvisí. Proto připravilo informační leták „Jak se vypořádat s povodní – Informace z pracovněprávní a sociální oblasti“. V současné době ho zaměstnanci MPSV rozváží do oblastí, které zasáhly povodně. K dispozici budemj. na pracovištích Úřadu práce ČR. Stáhnout si ho lze už teď:http://www.mpsv.cz/cs/14787.


06. 06. 2013 | 6. 6. v dopoledních hodinách RMS přistavily kontejnery na odpad vznikající likvidací následků povodní v Havlíčkově ulici (u restaurace Maják a gymnázia) a u vlakového nádraží v Poděbradově ulici.


06. 06. 2013 | Před polednem 6. 6. byla vyčištěna a otevřena Poděbradova ulice u vlakového nádraží.


05. 06. 2013 | Roudnické a jiné organizace nabízí pomoc lidem postiženým povodní – dočasné ubytování, oblečení, možnost odvozu věcí, pomoc dobrovolníků a jiné. Více informací uvedeno u každé organizace:


05. 06. 2013 | Úklidové prostředky, hadry, saponáty, kartáče, rýžová košťata, lopaty, kbelíky, lopatky, smetáčky, kolečka, košťata, holiny, pracovní a gumové rukavice, velké pytle ze silného igelitu, dezinfekční prostředky jako je například Savo, toaletní potřeby, náplasti, balenou vodu a další lze odevzdávat denně od 7 do 24 hodin ve stanici Jednotky dobrovolných hasičů v ulici Alej 17. listopadu.


05. 06. 2013 | V nočních hodinách proběhla plochá kulminace v profilu Mělník při stavu 939 cm. Naplnil se odhadovaný vzestup hladiny o 20 cm avizovaný v úterý večer. V současné době probíhá plochá kulminace v Roudnici nad Labem. Hladina řeky se bude během dnešního dne udržovat na stávající úrovni. Dosavadní průběh povodně je minimálně o 1 m nižší než v roce 2002.


05. 06. 2013 | V případě potřeby volejte na telefonní číslo 602 610 111, e-mail: kkolorosova@roudnicenl.cz.


04. 06. 2013 | Podle nejaktuálnější zprávy z Povodí Labe, s.p. nastává v současnosti kulminace nynější povodňové vlny v profilu Mělník. Kulminace bude probíhat v průběhu večera a noci, v profilu Roudnice n. L. lze očekávat kulminaci povodně v ranních hodinách. Vzhledem k minimálnímu pohybu hladiny na Mělníku v posledních hodinách neočekáváme ani u nás výrazný vzestup, cca 20 cm proti současnému stavu.


04. 06. 2013 | Z důvodu povodní je uzavřen průjezd části Poděbradovy ulice směrem od nádraží k ulici Palackého.


04. 06. 2013 | Most v Roudnici nad Labem je průjezdný. Informace, kterou šířil Český rozhlas a TV, se nezakládá na pravdě. Média dostala mylné informace. Na základě rozhodnutí krajského krizového štábu byla omezena nákladní doprava nad 7,5 tuny přes roudnický most. Dopravní informace naleznete aktuálně na mapa.dopravniinfo.cz.


Red

Red