Město Štětí úspěšně bojuje s velkou vodou

štětí povodně

I město Štětí stále bojuje s velkou vodou. Kulminace řeky Labe ve Štětí proběhla v noci z 4. 6. 2013 na 5. 6. 2013. Hladina se zastavila ve výšce 939 cm (odečet Mělník). Znamená to, že řeka ve Štětí vystoupala o 2 metry výš než při povodních v roce 2006 a o metr méně než při katastrofických povodních v roce 2002.

Vodě, která se zastavila 22 cm nad úrovní „nábřežní komunikace“, bránila provizorně vytvořená hráz z gumových bariér a hlíny. „Ta zabránila proniknutí velkému množství vody na Husovo a Mírové náměstí a do ulic Litoměřická a Dohnalova. Významnou roli k tomu zároveň přispělo a stále přispívá i čerpání vody z protipovodňových šachet, které byly dokončeny v tomto roce,“ uvedl starosta města Tomáš Ryšánek.

Ve Štětí došlo k zaplavení rodinných domů a garáží bytového domu „koželužna“ na nábřeží, rekreačního prostoru „Ostrov“ a dále pak budov Klubu vodních sportů a Rybářského spolku, ve všech případech do úrovně střechy staveb. Zaplaveny byly i domy v části obcí Hněvice a Počeplice. Velká voda nadále komplikuje i dopravu. Ve Štětí uzavřela most a i po opadnutí hladiny zůstává uzavřena komunikace ve směru na Mělník a Hoštku.

Město Štětí žádá dárce, kteří mohou poskytnout dezinfekční, úklidové a další prostředky potřebné k likvidaci povodňových škod, tyto pomůcky nosit do areálu Štětských komunálních služeb na obchvatu naproti stavebninám ŠOS od 7 do 19 hodin. Zároveň bylo zřízeno speciální konto, na které mohou dárci posílat jakoukoliv finanční pomoc. Více informací k pomoci a číslo konta lze nalézt na webových stránkách města www.steti.cz. Za poskytnuté dary velice děkujeme.

Red

Red