,,Správným směrem“ proti drogám

DrogyDne 3. června 2013 v 17 hodin bude v Podřipském muzeu zahájena putovní výstava plakátů, jejíž název je obsažen v názvu článku. Tento preventivní projekt Národní protidrogové centrály probíhá v litoměřickém okrese již od dubna a zakončen bude v červnu vyhlášením vítězného plakátu v každém z míst, kde je realizován.

Soutěž je určena studentům středních škol ve věku 15 až 19 let, do jejichž výuky je zařazena výtvarná grafika. Touto cestou mají možnost vyjádřit svůj negativní postoj k užívání nelegálních návykových látek. Kromě vlastního obsahového sdělení, které je mnohdy značně naturalistické, jsou vystavená díla také významným projevem „designového“ cítění mladé generace a dosahují spojení výtvarného aspektu s aspektem prevence.

Slavnostní vernisáž proběhne za přítomnosti ředitele Národní protidrogové centrály plk. Mgr. Jakuba Frydrycha, úvodní přednášku pojednávající o protidrogové tématice prosloví kpt. Bc. Petr Procházka. Záštitu nad výstavou převzal starosta města pan Vladimír Urban.

Poněvadž důležitým úkolem muzejní činnosti je vzdělávání mládeže v nejrůznějších oborech, celá akce „Správným směrem“  nebude proto pouze výstavou, ale bude doplněna během měsíce června o sérii workshopů určených roudnické školní a studující mládeži. Podřipské muzeum v tomto případě vychází z požadavků metodiků prevence roudnických škol. S lektorem budou moci žáci a studenti diskutovat na nejrůznější ožehavá témata zasvěcená nejen primární prevenci, ale dotknou se i konkrétních prvků léčby a doléčování závislostí.

Organizátoři expozice tak doufají, že prezentované aktivity naleznou u roudnických studentů náležitou odezvu a pomohou k tomu, aby roudnická mládež vykročila „správným směrem“. Výstava potrvá do 14. 7. 2013.

Ilona Trefná, Martin Trefný, Podřipské muzeum | Zprávy z Roudnicka

Red

Red