Srdíčko nabízí úlevu rodinám pečujícím o zdravotně postižené

Vstříc v tomto směru vychází litoměřické Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko, které zavedlo tzv. odlehčovací službu. „Ambulantní sociální služba je určena osobám  starším 26 let se sníženou soběstačností z důvodu mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí,“ informovala vedoucí Srdíčka Ivana Humlová s tím, že odlehčovací služba byla zřízena s ohledem na rodinné příslušníky. Dlouhodobá péče totiž pro ně bývá fyzicky i psychicky náročná.

„Odlehčovací služba znamená možnost, že bude o rodinného příslušníka postaráno na přechodnou dobu, a to dle konkrétní domluvy několik hodin i vícekrát v týdnu,“ upřesnila vedoucí Humlová. Sociální  službu může pečující rodina využívat krátkodobě, pravidelně, ale i jednorázově. V zařízení lze po předchozím dojednání domluvit návštěvu s prohlídkou, v rámci které budou podány veškeré  potřebné informace.

 

Centrum Srdíčko, které je příspěvkovou organizací města, je možno kontaktovat na telefonním čísle 416 742 087.

Red

Red